העמוד בבנייה.

מומחים למיגון בתים פרטיים, דירות גן, בתים צמודי קרקע והקמת פרויקטים למגורים באמצעות מערכות חכמות. 

כך נראה מיגון פתחים באמצעות גלאים מסוג: אינפרא אדום פסיבי, גלאי וילון, גלאי סורג וגלאי אינפרא אדום אקטיבי.

עבודות בבנייה פרטית ופרויקטים